Πρόγραμμα Πιστότητας LOLA Bonus


lola bonus system

Όροι του προγράμματος

Οι παρόντες όροι διέπουν το πρόγραμμα πιστότητας (εφεξής το «Πρόγραμμα») που έχει δημιουργηθεί από την «ΛΟΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΛΟΛΑ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Αγίου Δημητρίου αριθμός 176), καλούμενη εφεξής «εταιρεία». Το Πρόγραμμα, απευθύνεται στους πελάτες των φυσικών καταστημάτων της εταιρείας, με σκοπό την επιβράβευση των μελών του προγράμματος με την παροχή εκπτώσεων. Μέσω του προγράμματος γίνεται επίσης καταγραφή και ανάλυση των αγορών που πραγματοποιούν τα μέλη, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του πελατολογίου της εταιρείας και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

 

Εγγραφή στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται στα καταστήματα που διατηρεί η εταιρεία, με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας.

Κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, καταχωρούνται τα προσωπικά σας στοιχεία (Όνομα – επώνυμο –  πλήρης διεύθυνση - email – σταθερό και κινητό τηλέφωνο – ημερομηνία γέννησης) σε ειδικό λογισμικό της εταιρείας και σας παρέχετε ένας Προσωπικός Αριθμός, απαραίτητος για την χρήση των προνομίων του προγράμματος. Για την πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρακαλούμε δείτε εδώ

Ο προσωπικός σας αριθμός είναι αυστηρά προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται με κανέναν τρόπο.

Σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών σας στοιχείων, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά την εταιρεία.

Συγκέντρωση και εξαργύρωση πόντων

Η συγκέντρωση πόντων καθώς και η έκδοση και η εξαργύρωση επιταγών έκπτωσης ( = εξαργύρωση πόντων) πραγματοποιούνται με τις αγορές σας αποκλειστικά και μόνο στο Δίκτυο Καταστημάτων της ΛΟΛΑ ΑΒΕΕ (πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρεία και σας γνωστοποιούνται). Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται για αγορές στα shop-in-shop που διατηρεί η εταιρεία σε πολυκαταστήματα ανά την Ελλάδα καθώς και στα καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα του franchise.

Μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, προκειμένου να απολαύσετε τα προνόμια του προγράμματος, αρκεί η γνωστοποίηση στα ταμεία των καταστημάτων LOLA του ονοματεπωνύμου του και του Προσωπικού σας Αριθμού. Χωρίς την χρήση του Προσωπικού Αριθμού δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση πόντων ούτε και η εξαργύρωση των επιταγών έκπτωσης.

Έως την συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού πόντων για την έκδοση επιταγής έκπτωσης, οι συγκεντρωθέντες πόντοι δεν δημιουργούν κάποιο δικαίωμα έκπτωσης.

Μόλις συγκεντρώσετε πόντους που σας δίνουν δικαίωμα έκπτωσης, ενημερώνεστε από το προσωπικό του καταστήματος στην τρέχουσα συναλλαγή.

Οι επιταγές έκπτωσης είναι αυστηρά προσωπικές και δεν μεταβιβάζονται.

Οι επιταγές έκπτωσης, όπως και οι πόντοι και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτούς, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα σε καμία περίπτωση.

Οι επιταγές έκπτωσης δεν εξαργυρώνονται σε είδη που βρίσκονται σε έκπτωση ή προσφορά.

Οι επιταγές έκπτωσης εξαργυρώνονται σε συναλλαγή ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Οι επιταγές έκπτωσης μπορούν να εξαργυρωθούν εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έκδοσή τους. Μετά την πάροδο των τριών μηνών οι επιταγές ακυρώνονται και δεν δημιουργούν πια κανένα δικαίωμα έκπτωσης.

Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους και επιστροφής σε εσάς του σχετικού αντιτίμου, οι αντίστοιχοι πόντοι αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων πόντων. Εάν το επιστρεφόμενο είδος αγοράστηκε με χρήση επιταγής έκπτωσης, δεν είναι δυνατή η επιστροφή του αντιτίμου αλλά εκδίδεται πιστωτικό στην αξία του είδους που επεστράφη.

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να διαφοροποιεί το ύψος επιβράβευσης των αγορών.

Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, για κάθε 1 € αγοράς, συγκεντρώνετε 1 πόντο (1 € = 1 πόντος). Συγκεντρώνοντας συγκεκριμένο αριθμό πόντων, κερδίζετε επιταγές έκπτωσης, τις οποίες μπορείτε να εξαργυρώνετε σε επόμενες αγορές.

Το σύστημα ανταμοιβής που ισχύει σήμερα είναι το εξής:

Μόλις συγκεντρώσετε 200 πόντους (δηλαδή αγορές αξίας 200€) δικαιούστε την πρώτη δωροεπιταγή αξίας 15€

Με τη συγκέντρωση επιπλέον διακοσίων πόντων (δηλαδή 400 συνολικά πόντων) κερδίζετε μία ακόμη δωροεπιταγή 15€

Με τη συγκέντρωση επιπλέον 200 πόντων (δηλαδή 600 συνολικά πόντων) κερδίζετε δωροεπιταγές αξίας 30€

Με την εξαργύρωση κάθε 600 πόντων, αυτοί διαγράφονται και εκκινεί εκ νέου η συγκέντρωση νέων πόντων.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) ετών χωρίς καμία συναλλαγή, οι πόντοι που θα έχουν συλλεχθεί θα διαγράφονται.

 

Λοιποί όροι

Ο συμμετέχων απολαμβάνει προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα πιστότητας βρίσκεται σε ισχύ.

Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο του προγράμματος πιστότητας, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι πόντοι που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής του ή με ανάρτηση σχετικής γνωστοποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρείας ή στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για απώλεια πόντων ή σφάλματα που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη, καταχρηστική ή κακή χρήση του προγράμματος από τον συμμετέχοντα. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για λάθη που μπορεί να προκύψουν λόγω ανωτέρας βίας, πιθανής βλάβης ή και απώλειας δεδομένων.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας αριθμού.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ του λογαριασμού και να διαγράψει το μέλος από το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων, κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησής της από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι που έχουν κερδηθεί θα διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται, με την επιφύλαξη της εταιρείας σχετικά με κάθε αξίωσή της για αποκατάσταση της ζημίας της.

Για την ενημερωμένη έκδοση των όρων χρήσης του Προγράμματος το Μέλος οφείλει να ανατρέχει στους Όρους χρήσης του Προγράμματος όπως αυτοί αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.