Quantcast

 

Όροι Αγορών & Χρήσης


Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται σε αυτό, καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.lola.gr και την αγορά προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας (εφεξής οι "Όροι").Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (αμφότερες εφεξής καλούμενες ενιαία ως ‘‘Οι Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων’’), προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και από τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν και έτσι θα πρέπει να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, ώστε να έχετε σαφή γνώση των Όρων που ισχύουν κατά την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης, οι οποίοι είναι και αυτοί που διέπουν τη σύμβαση.Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 2109313111 ή με email στο privacy@lola.gr.

2. Τα στοιχεία μας

O διαδικτυακός τόπος www.lola.gr (εφεξής «lola.gr»), είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης ειδών γυναικείας ένδυσης μέσω του Διαδικτύου, που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΟΛΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ετοίμων Ενδυμάτων» (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς» / «μας»), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στον Άγιο Δημήτριο, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 176, με αρ. ΓΕΜΗ 121759202000, με Α.Φ.Μ. 094071324 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@lola.gr.Η Εταιρεία δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.lola.gr και κάθε πληροφορία ή στοιχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό τη ενημέρωση του κοινού και την προώθηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του.

3. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων - Cookies

Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ Για την Πολιτική Cookies πατήστε εδώ

4. Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός του Διαδικτυακού Τόπου, www.lola.gr, το κείμενο, τα γραφικά, τα σήματα, οι ενδείξεις, οι φωτογραφίες, τα video, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η Εταιρεία ή/ και οι δικαιοπάροχοί της ρητά δια της παρούσης επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του www.lola.gr. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του www.lola.gr έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, αναδημοσιεύσει, επανεκδώσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου, να μην παραπλανήσει τρίτους ως προς την προέλευση του περιεχομένου οιουδήποτε στοιχείου του Διαδικτυακού Τόπου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το www.lola.gr, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου www.lola.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.Οι χρήστες με τη χρήση του www.lola.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του www.lola.gr ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.lola.gr για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή της Εταιρείας.Σημειώνουμε ότι το σήμα «LOLA» είναι κατοχυρωμένο από εμάς στην Ελλάδα με αριθμό 171759. Η εταιρεία μας δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε άλλο σήμα «LOLA» εκτός του παραπάνω αναφερομένου.

5. Αποδοχή όρων χρήσης

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία/αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση συγκεκριμένων σελίδων ή υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να υπόκειται σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

6. Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών.

7. Ευθύνη της Εταιρείας για το περιεχόμενο

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη.H Εταιρεία με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού πλήρεις και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεδομένων των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ενημερώνει άμεσα το σύνολο του περιεχομένου και την ασφάλεια των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του.Η χρήση της τοποθεσίας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία, οι υπάλληλοί της ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο αποκλεισμός ευθύνης, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της ακούσιας λήψης ιών υπολογιστών από τον δικτυακό τόπο ή από ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από αυτόν, ανεξάρτητα αν η εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτήν την πιθανότητα.

8. Προσβλητικό περιεχόμενο

Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διεύθυνση privacy@lola.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το περιεχόμενο που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

9. Προσβλητικό περιεχόμενο

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία δε θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης του Διαδικυτακού Τόπου. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη.

10. Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά με ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων.

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.